آرشیو - قطعه بندی ماکیان Archives - هایتکفود

پوست کن مرغ مادر یا دیگر ماکیان

پوست گیری از پوستمرغ مادر یا پوستکنی دیگر ماکیان مانند پوستگیری از اردک در بخشی از صنعت قطعه بندی لازم میباشد. این پوستکن مرغ مادر مناسب این بخش از صنعت قطعه بندی میباشد. که میتواند بازده ای نیروی انسانی را چندین برابر نماید.

بیشتر...

پوستکن فروشگاهی مرغ

امروزه استفاده از ابزار یا دستگاه جهت بهبود کیفیت یا فرآیند، افزایش بازدهی و سرعت بخشی به انجام فرآیند یکی از مهمترین نکات در کسب و کار نوین میباشد.پوستگیری از مرغ و قطعه بندی آن در مغازه ها و فروشگاه ها امری رایج و زمان بر میباشد این شرکت با توجه به تحقیقات پوستکن مرغی را متناسب با نیاز این فروشگاه ها طراحی، ساخته و به بازار عرضه کرده است. پوستکن فروشگاهی مرغ در حین زیبایی و سادگی در کارکرد، به نوعی کمک کار صاحب فروشگاه یا کارگر آن میباشد

بیشتر...

پوست کن مرغ صنعتی

فرآیند پوستگیری در کار قطعه بندی و بسته بندی یکی از زمان بر ترین و مشکلترین کارها میباشد. مخصوصا در فصل سرما که هوای سرد باعث تشدید مشکل در انجام فرآیند پوستگیری میشود. پوستکن مرغ هایتک فود این امکان را برای کاربر میدهند که این فرآیند را سریعتر و با کیفیتتر به انجام برساند.

بیشتر...