گروه دانش بنیان های تک فود
تولیدکننده دستگاه های صنایع غذایی
پوستکن مرغ مادر، هلندی و تخم گذار

این دستگاه کارآمدترین دستگاه برای پوست کندن مرغ مادر گوشتی، مرغ تخم گذار و حتی اردک میباشد که کاربر آن میتواند پوست ضخیم مرغ مادر یا تخم گذار را به آسانی و در کمترین زمان ممکن جدا نماید. این دستگاه قابلیت پوست گیری از انواع مرغ شامل مادر گوشتی، مادر تخم گذارر و حتی اردک […]

تست بلاگ